Vårbyggen høstes på Hjemstavnsgården i Gummerup 9. august 2015

  

   

BLIV HØSTARBEJDER FOR EN DAG lød indbydelsen til høstdagen den 8. august. Imidlertid regnede det kraftigt i løbet af natten og om morgenen, kornet
blev for vådt til, at vi kunne høste det. Men næste dag tog vi revanche, solen skinnede som på kun en rigtig høstdag. Aksel Hansen, Turup, lagde selvbinder til, en McCormick-Deering, som alderen taget i betragtning (næsten) ubesværet spyede neg ud. En brækket vinge skabte et mindre stop, men Aksel var forberedt og medbragte reservevinger. Paul Smith sørgede for trækkraften med sin veteran Fordson Dexta årgang 1956. Mange prøvede at høste med le, nogle for første gang, det kræver øvelse at få kornet til at ligge ens på marken, men opbinderskerne, Susanne Christiansen og Naja Martner, sled i det for at få lavet neg med aksene i toppen. Bemærk også Susanne og Najas dragter, som er en tro kopi af en dragt fra 1808 fundet i Ribe. 
Negene blev sat i skok, og står nu på marken en halv snes dage. Vårbyggen, der havde stået tæt på marken, gav et stort udbytte.
Førhen blev leerne ikke slebet, men harret, dvs. banket skarpe. Keld Nielsen demonstrerede hvordan.
Vi var en snes mennesker på marken om lørdagen, men vi konstaterede som nævnt, at kornet var for vådt til at blive høstet. Næste dag var vi godt 50 mennesker samlet til høstdagen. Selvbinderen vakte minder hos mange, teknikken blev behørigt studeret og drøftet. Da undertegnede selv gik
mellem negene og så på, de blev sat i skok, var jeg med et tilbage i min barndom. Det var så uventet og stærkt et indtryk, at jeg var ved at græde.
Jeg kiggede i smug på de fremmødte for at se, om de var lige så ramte, som jeg selv var...

Formand for Vestfyns Hjemstavnsforening, Paul Smith, orienterede om Hjemstavnsgårdens usikre fremtid, da gården ikke mere passer
ind i Museum Vestfyns koncept. Ifølge Museum Vestfyns strategi- og handlingsplan 2015-2020 er "landbohistorie, gamle driftsformer og
afgrøder i landbruget" (side 9) uden for museets fremtidige fokus.
Vestfyns Hjemstavnsforening ønsker at videreføre gården i den ånd, den er skabt, den er egnens historie, den er vores historie.

Tekst og fotos Margit Egdal   

 www.vestfynskhjemstavn.dk