Det fynske Kvindetog, Grundlovsdag, 5. juni 2015

Fordi stemmeretten betyder noget !

   

       

Fordi stemmeretten betyder noget!

Det fynske Kvindetog gik fra Glamsbjerg til Hjemstavnsgården i Gummerup, en rute på 3,2 km.
Efter velkomsten ved den socialdemokratiske borgmesterkandidat, Charlotte Vincentz Petersen,  
gik det i rask tempo mod Gummerup med Susanne Christiansen som leder af optoget. 

Tak til alle der gik med i Kvindetoget: Den langelandske kvindegruppe,
Hørvævsmuseet på Krengerup, Glamsbjerg Efterskole og mange, mange flere kvinder.

Fanen fra Dansk Kvindesamfund er udlånt af Nationalmuseet, som har ladet fremstille en tro kopi af den originale fane.

Musikken leveredes af De glade Spillemænd fra Glamsbjerg, som kørte i hestevogn trukket af
to dejlige, rolige jyske heste, Odin og Theobald fra Snave, tilhørende Jesper Bernth Sørensen.

Billederne er taget af Jørgen Madsen, Henning Müller, Paul V. Smith og Margit Zebitz Sjøgaard.
Send gerne en mail til webmaster, hvis et billede ønskes i høj opløsning.

Kvindetoget var arrangeret af Margit Egdal, Vestfyns Hjemstavnsforening, og ledet af Susanne Christiansen.

Arrangementet er støttet af statens Grundlovspulje.

Vestfyns Hjemstavnsforening

www.vestfynskhjemstavn.dk