Frøbjerg Bavnehøj 1. april 2013

 

Frøbjerg Bavnehøj er med sine 131 m over havet Fyns højeste punkt.
En bavn betyder en brændestabel. Når den brændte på toppen af bakken, var det et signal, der kunne ses viden om.
Allerede i vikingetiden signalerede man ved at blusse på bavnehøjene.
Når fjenden nærmede sig, advarede bålet, eller måske blev alle mænd indkaldt til krigstjeneste?
Under svenskekrigene benyttede Chr. IV flittigt bavnerne.
I krigen 1864 gjorde man for sidste gang brug af bavnerne til at signalere med.

På gensyn på Frøbjerg Bavnehøj - med fotohilsen fra Margit Egdal

www.vestfynskhjemstavn.dk