Bestyrelsen i Fyn-Langelands Fond har i april 2019 atter besluttet at yde et bidrag til Vestfyns Hjemstavnsforening.
   Fonden har bevilget 35.000 kroner, og det er særlig vigtigt i år, da frilandsmuseet Vestfyns Hjemstavnsgård for første gang i sin
   88-årige historie ikke modtager offentligt tilskud.
   Der er store faste udgifter forbundet med at drive og vedligeholde et stråtækt bygningskompleks med flere historiske bygninger,
   koncentreret om den gamle Landmålergård, selv om arbejdet så vidt muligt udføres af dygtige frivillige. Med sit bidrag er
   fonden med til at sikre bevarelsen af en vigtig fynsk kulturarv, der er blevet betegnet som lige så unik som tanghusene på Læsø.