Forside - Bestyrelsen - Aktiviteter - Vedtægter - Indmeldelse - Årbøger - Registre og artikler - Link

Vestfyns  Hjemstavnsforenings  arrangementer

Hjemstavnsgården i Gummerup, Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg
   

 

  2019


ÅBNINGSTIDER - Museet er åbent ved specielle arrangementer, se datoer herunder. Man er dog altid velkommen til selv at gå en tur i Hjemstavnsgårdens have, og det er helt gratis. Rundvisning 50 kr. Vil man give en hånd med på gården, mødes de frivillige hver onsdag formiddag kl. 9-12. Der er nok at tage fat på ude og inde, og hver en hånd er velkommen.
 
Onsdag den 16. oktober er der "Æblefestival"på Hjemstavnsgaarden kl. 11-15.
Tag hele familien med og få en hyggelig snak med bifolkene, som også sælger hjemmelavet honning fra egen bigård. Der er også mulighed for at presse sin egen æblesaft, og børnene kan more sig med at lege med gammeldags legetøj. Desuden viser Erling Lykke fra Hårby gamle kornsorter og informerer om dem. Indgang koster 50 kr., børn under syv år gratis og op til 15 år halv pris. Og så er der oven i købet en pølse med brød og mulighed for at købe drikkevarer til en rimelig pris.

 


Herren er en munter mand!

Og det fortæller Palle Præst om – Provst emeritus Palle Refsgaard Jensen kommer onsdag den 30. oktober kl. 19 til Vestfyns Hjemstavnsgård. Klaregade 23, Gummerup, Glamsbjerg, og tager tilhørerne med på et strejftog i rige og muntre minder, oplevelser og iagttagelser gennem et langt liv.
Palle Jensen virkede i mange år som præst i Fyens Stift. Først fra 1982 i Lindelse på Langeland og derefter fra 1990 til 2015 som sognepræst i Nr. Broby, i 2000-2013 tillige som provst i Faaborg Provsti.
Der er entre – 50 kr. for foredraget med kaffe og kage i tilgift.
 

Onsdag den 27. februar kl. 19.30
Museumsinspektør Ellen Warring kommer og fortæller om hjemstavnsbevægelsen. Foredraget vil tage udgangspunkt i den tidlige hjemstavnsbevægelse, der startede i begyndelsen af 1900-tallet, både inspireret fra Tyskland og Sverige. Den overordnede ideologi var, at det enkelte menneske præges af den hjemstavn, man kommer fra i videste forstand, omfattende geologi, natur, bygninger, dialekt, skikke m.m. Bevægelsen voksede sig stor i 1920’erne og 30’erne og prægede både foreningslivet og varetagelsen af såvel den materielle som den immaterielle kultur. I foredraget vil nogle af de store personligheder inden for den fynske hjemstavnsbevægelse blive præsenteret, og ideerne bag museumstiltag og publikationer. 1970’erne fik hjemstavnssagen det svært, hvorfor vil vi også komme ind på.
Mandag den 4. marts kl. 10-13.30
Tøndeslagning for 62 børn fra Gummerup Skole.
Onsdag den 27. marts kl. 19.00 Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen skal vi høre et spændende foredrag om sømandsliv i 1800-tallet - hvor en kirkelysekrone spiller en vis rolle. Birthe Lis og Bent Kristensen fortæller om Birthe Lis' tipoldefar, der sejlede på de syv verdenshave i 1800-tallet, og om hans tid som guldgraver i Canada og Australien.
Søndag den 28. april arrangeres Valborg aften med koret "Efterklang".
Vestfyns Hjemstavnsforening vil traditionen tro fejre valborgaften, den gamle fest for overgangen fra vinter til sommer. Det sker på søndag den 28. april kl. 19.00 på Hjemstavnsgården, Klaregade 23, Gummerup, Glamsbjerg. Valborgaften blev tidligere fejret med bål på højene, men sidste år druknede det bogstaveligt i et voldsomt uvejr med skybrud – lige før sommertørken – og i år gør både tørken og stedets miljø det uforsvarligt med bål. Men festligt bliver det alligevel, med en tår kaffe og et festligt genhør med seniorkoret Efterklang fra Fåborg.
 
Lørdag den 25. maj kl. 11.00 bliver der "Majstangsfest". Ved den lejlighed kan man glæde sig til at se folkedansere fra Refsvindinge – og måske selv tage en svingom på Toften. Entre 50 kr. Vel mødt.
 
Lørdag den 15. juni kl. 14 fejres 800 årsdagen for Dannebrog. Det sker for fuld musik – og udstilling. Glamsbjerg-spillemændene har lovet at komme og underholde. Det sker lørdag 15. juni kl. 14.00 ved en ny flagstang på den historiske placering foran stuehuset og ved den ligeledes historiske flagpæl, der er beskrevet i årbogen 2018. Tidligere Glamsbjerg-borgmester Ankjær Stenskrog holder tale om flagets betydning gennem tiderne. Samtidig åbner der en udstilling af akvareller af Sigrid Dahl Nielsen, Hårby. Entre til arrangementet 50 kr.
Lørdag den 29. juni kl. 10-16. Store honningdag på Hjemstavnsgården Det summer af liv på Vestfyns Hjemstavnsgård. De tusinder af bier i museets formidlings-bigård har haft travlt med at udnytte det skiftende sommervejr til at indsamle nektar, som bliver til honning i meget store mængder fra omegnens træer, buske og blomster. Det bliver der lejlighed til at opleve, når Hjemstavnsgårdens biavlsgruppe holder store honningdag lørdag den 29. juni kl. 10-16. Der vil blive høstet honning fra bistaderne, og man vil vise den historiske udvikling i biavlen frem til de forskellige driftssystemer, der anvendes i dag. De besøgende vil få mulighed for at opleve honningbehandlingen samt få smagsprøver af honningen, som er taget fra bifamilierne på denne dag tidligt om morgenen. Samlingen er udstillet i den gamle tørvekove fra Håstrup. Der er bistader, som de er blevet brugt gennem hen ved tusind år, siden vikingetiden, begyndende med den hule træstamme og sluttende med opstablingsstadet, der blev taget i brug i Danmark ca. 1950. Kaffebord med kage 50 kr. Du kan også være med - lad os høre din mening, eller kom med.

Ebba og Ejvind ved bistaderne.
Lørdag den 27. juli kl. 10-16. Loppemarked på Hjemstavnsgården. Stadeplads 75 kr. Tilmelding til: Svend Aage Madsen på tlf. 20 55 45 90 eller mail: aeblehaven4@gmail.com.    
HØSTFEST Lørdag den 14. september kl. 13-16 fejres høstfest på Hjemstavnsgården. Denne gang er der ikke mindst tænkt på de yngste deltagere. Der er blandt andet gammeldags legetøj og sanglege. Der indledes med flaghejsning og fællessang til spillemandstoner fra Ingemann Jensen på violin. Derefter kører blandt andet høstvognen ind i gården, hvor der vættes for kål. Der er kaffe, æbleskiver, rød tår og småkager.
Kl. cirka 14.30 holdes årets høsttale ved tidligere borgmester Finn Brunse, formand for beskæftigelse, erhverv og kultur i Assens Kommune. Desuden vil Erling Lykke fortælle og vise en udstilling om gamle kornsorter, og Børge Jensen vil fortælle om at hvæsse leen. Samtidig bliver der lejlighed til at se museets nyerhvervelser af historiske klenodier.

Onsdag den 16. oktober kl. 11-15 er der "Æblefestival"på Hjemstavnsgaarden.

 

 


  Arrangementer 2018


  17. januar kl. 19
  Foredrag inkl. kaffebord. Forfatteren Martin Jensen, Haarby, fortæller om sine fire samtidsromaner, der alle foregår på Vestfyn. Kr. 50.

  2. februar kl. 19
  Kyndelmisse med spisning og foredrag. Forfatteren Randi Riisom, Odense, fortæller om sine to romaner ”Deroute” og ”Kampens pris”, en familiekrønike der begynder midt i 30’ernes landbrugskrise i en lille by - det kunne være Hjelmerup. Tilmelding senest 26.1 til Inger Lund. Kr. 75.

  12. februar kl. 10-14
  Fastelavnsfest for de yngste på Gummerup Skole.  1. hold elever 10-11.30. 2. hold elever 12.30-14.

  16. februar kl. 18.00
  Familieaften med spisning og hygge. Der serveres stegt flæsk med persillesovs og budding til dessert, og bagefter er der kaffe og mulighed for en svingom, både for børn og de lidt mere alderstegne. Drikkelse kan købes. Prisen for deltagelse er 75 kr., børn under 15 år 30 kr. Tilmelding senest 13. feb. til Lise Hansen, tlf. 51 34 70 17.


  14. marts kl. 19 - Generalforsamling i kaffestuen. Inkl. kaffebord. Gratis.

  26. April kl. 18
  Familieaften med spisning og hygge. Menuen byder denne gang på oksekød med peberrodssovs. Som dessert er der hjemmelavet citronfromage, og dertil kaffe med småkager. Derefter er der mulighed for en svingom både for børn og voksne. Drikkelse kan købes. Prisen for deltagelse er 75 kr, børn under 15 år 30 kr. Tilmelding senest onsdag 25. april mellem kl. 18 og 20 til Lise Hansen. Tlf. 51347017.

  30. april kl. 19
  Valborgaften. Vi mødes på Hjemstavnsgården og kører samlet til Langsted Hedebakke, hvor bålet tændes og pølserne ristes. Tilbage i kaffestuen drikkes kaffen. Børge Jensen fortæller om Valborg og Valborgskik. Kr. 50. 
  OBSprogramændring april 2018: Mødested Langsted Hedebakke.
  Kør f.eks. fra Højrup ad Langstedvej. Hedebakkerne ligger ved sogneskellet, til venstre lige før Langstedvej bliver til Højrupgyden, dvs. lige før vejen går til højre mod Holbråd og Præsteskoven. Husk varmt tøj.

  12. maj kl. 13
  Majstangsfest med hestevognskørsel fra kirken. Entré inkl. rundvisning kr. 50. Kaffebord kr. 30. 

  OBS programændring: Hele festen foregår på Hjemstavnsgården. Velkommen kl. 13.00.

  5. juni  - Grundlovsdag. AFLYST.

  15. juni
  Familieaften kl. 18. Kyllingsteg med tilbehør. Is. ALT er hjemmelavet. Musik og dans. Alt dette for 75 kr. Børn under 15 år 30 kr. Vand, øl, vn kan købes. Tilmelding til Lise Hansen, tlf.: 51 34 70 17 ml. 18-20. Senest 13. juni.

  30. juni kl. 11-16
  Honningdag. Hjemstavnsgårdens bigård. Åbent Hus arrangement med salg af honning og honninghjerter mm. Entré kr. 50 med mulighed for rundvisning. Kaffestuen er åben.

  7. og 8. juli kl. 11-16 - og følgende weekender i sommerperioden
  Weekendåbent i sommerferien. Vestfyns Hjemstavnsforening har besluttet at holde weekendåbent i sommerferieperioden – første gang lørdag den 7. juli og søndag den 8. juli kl. 11-16. Entre ved rundvisning 50 kr., børn under 15 år gratis – kaffe og kage kan købes søndag.

  25. august kl. 13-17
  Åbent Hus og loppemarked. Entré kr. 50. Loppemarked 50 kr. pr. stand. Tilmelding og info Tove 28 12 36 49 og Henning 61341972.

  8. september
  Kl. 11.00 besøg af Nordisk Morris Minor Klubb - klubb med to b’er, fordi den er startet i Norge, og der er også norske deltagere med.

  15. september kl. 11-16
  Kl. 11.00: Flaghejsning, velkomst og sang.
  Kl. 11.45: Aktiviteter med selvbinder,le og hestegang.
  Kl. 14.00: Høsttale, vætte for kål og rød tår.

  Entré kr. 50.

  21. september kl. 18 - Familieaften med spisning. Menuen lyder på glaseret skinke. Frugtgrød. Kaffe og småkager. Alt hjemmelavet. Musik med mulighed for en svingom. Pris kr. 75. Tilmelding til Lise tlf. 50 34 70 17 mellem kl. 18-20 senest 19.9.

  23. september  - 23. september kl. 12.00 kommer Jaguar Club of Denmark. – Ligesom 8.9 forbindes det med en tur gennem det smukke fynske landskab, så der bliver en oplevelse for mange på egnen.

  29. september kl. 13-17
  Åbent Hus og loppemarked. Mulighed for kaffe og kage 30 kr. 50 kr. pr. stand. Tilmelding til stadeplads: Henning tlf. 61 34 19 72 eller Tove tlf. 28 12 36 49.

  17.oktober kl. 11-16 - Æblefestival på Hjemstavnsgården. Der vil bl.a. blive vist historiske æblesorter - og berettet om, hvordan bigården ved abildgården fører til, at vi får pæne, helrunde æbler. Der vil være aktiviteter for både børn og voksne. Der er gratis adgang, dog koster rundvisning som sædvanlig 50 kr.

  26. oktober kl. 18 - Den planlagte familieaften med spisning er desværre AFLYST.

  10. november. Mortensaften. - AFLYST.

  23. november kl. 18 - Familieaften med spisning. AFLYST.

  27. november kl. 19
  Ekstraordinær generalforsamling. På dagsordenen: Valg af tre bestyrelsesmedlemmer samt drøftelse af fremtiden, efter at Assens Kommune ikke mere yder tilskud til Hjemstavnsgården.

  5. december kl. 19 - OBS Den berammede årbogspræsentation onsdag 5.12 udsættes til onsdag 19. december kl. 19.00.
  Årbogen udkommer. Præsentation af Vestfynsk Hjemstavn 2018. Kaffebord med æbleskiver.
  Årbogsmødet er udsat pga. afbrydelsen iI bestyrelsesarbejdet.

  24. december kl. 18 - Juleaften md musik og juletræ. Der serveres andesteg og flæskesteg med tilbehør. Risalamande. Kafffe mm. Og en dejlig julehygge. Ingen gaver. AFLYST.

      

 

Valborgblus

MajstangKaffe med kage

Høstfest

Æblefestival

Gårdboen


Juleaften

 

  2017

  2. februar

  Kl. 19.00

   

  Vi fejrer kyndelmisse – midvinter og lysfest

  Selv om det er næsten 250 år – et kvart årtusind – siden kyndelmisse blev afskaffet som helligdag i Danmark ved reformen i 1770, så markeres den stadig mange steder som lysfest i kirkerne.
  Vi indbyder til at fejre kyndelmisse i Kaffestuen på Hjemstavnsgården torsdag den 2. februar kl. 19.00.
  Ved mødet vil vores tidligere formand Børge Jensen fortælle om kyndelmisse, og kunstsmed Poul Christiansen, Hårby, vil fortælle om sine arbejder.
  Poul Christiansen har gennem årene udført en lang række markante arbejder, bl.a. til kirker og skoler.
  Han har udtrykt ønske om ved sit foredrag at støtte Vestfyns Hjemstavnsforening. Det sker ved, at man betaler 50 kr. i entre, og det indkomne beløb går ubeskåret til Hjemstavnsgården.
  Men aftenen byder ikke blot på åndelig føde. Ved kyndelmisse afholdtes kjørmes-gilder, sammenskudsgilder med kraftig suppe, pandekager med øl og brændevin, byggrød eller stuvet hvidkål med flæsk og pølse - Vi har derfor tænkt os at byde på bl.a. pandekager til kaffen.

  27. februar

  Fastelavnsfest for elever fra Gummerup Skole. Vi inviterer 0. og 1. klasse til fest i Kaffestuen fastelavnsmandag den 27. februar kl. 10-11 og 2. og 3. klasse kl. 13-14.

  21. marts

  Generalforsamling kl. 19.

  12. april
    

  Påskeklip og forårssange.
  Kom og vær med! – Onsdag den 12. april kl. 14-17 i påskeugen, hvor der er skolefri, inviterer vi børn med forældre og bedsteforældre til:
  Påskeklip – leg – og sange i Kaffestuen på Hjemstavnsgården.
  Det koster 30 kr. pr. deltager – inklusive materialer, te og kaffe med kage.
  Tilmelding ikke nødvendig!

  20. maj

  Majstangsfest
  Lørdag den 20. maj kl. 14-16 er der igen masser af aktivitet på Hjemstavnsgården. Majstangen, som pigerne har pyntet med blomsterkranse og røde og hvide bånd, rejses af karlene – og tidl. formand Børge Jensen fortæller om de gamle traditioner. Der er musik, fællessang og kaffebord – entre 50 kr.Som noget nyt er der gang i smedjen. Den gamle smedje  er fra Tåstrup ved Lunde på Nordfyn. Læs mere om smedjen her:
  http://www.vestfynskhjemstavn.dk/artikler/taastrup-smedje-artikel.pdf
  Der er mulighed for rundvisning. Vi glæder os til at se jer!

  22. maj

  Borgermøde i Kaffestuen på Hjemstavnsgården, Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg kl 17-18:30.

  Assens Kommune arrangerer borgermøde på Vestfyns Hjemstavnsgård, Klaregade 23, Gummerup, mandag den 22 maj, kl. 17-18.30. Kom og hør om emnerne i kommuneplanforslaget og mød dine politikere. På borgermødet kan du få viden om de forskellige emner som berører den overordnede planlægning af Assens Kommunes fremtid. Bliv klogere på vindmølleområder, nye byudviklingsområder, placering af store husdyrbrug, skovrejsningsområder, fremtidige vejanlæg og meget andet.
  Efter borgermødet er der guidet rundvisning på Hjemstavsgården for interesserede med to af de frivillige i Vestfyns Hjemstavnsforening. Her kan du få en fornemmelse af livet på den gamle sulegård og i smedjen, og se det store arbejde, som de frivillige har gjort de sidste 1½ år med at sætte gården i stand.
   
       

   
  7. juni
  Kl. 18.00
   

  Hjemstavnsgårdens fødselsdag
  Landmålergården i Gummerup blev museum som Vestfyns Hjemstavnsgård den 7. juni 1931.
  Der bliver rundvisning fra kl. 18.00 – kom og se, hvor langt vi er nået med restaureringen.
  Og så kommer seniorkoret Efterklang fra Fåborg og underholder med populære sange fra perioden 1931-2017.
  I pausen serveres der boller og lagkage. Betaling 50 kr.

   
  9. juli
  Besøg af biavlere
   

  29. juli
  Kl. 13-17

  Åbent Hus lørdag den 29. juli kl. 13-17. - med rundvisning: Betaling 50 kr.
  Kaffestuen er åben med servering: 30 kr.   


  26. august
  Kl. 13-17


  Åbent Hus. Kaffestuen er åben.

  Vi holder åbent hus på Hjemstavnsgården. Der bliver livligt på den gamle gård, for samme dag får vi besøg af Børns Voksenvenner fra Ribe, i alt ca. 50 voksne og børn. Gæsterne fra Ribe kigger forbi om formiddagen for at nyde deres medbragte frokost i de smukke omgivelser. Og de vender tilbage sidst på eftermiddagen, hvor der også bliver lejlighed til at opleve nogle af de mange ting, gården kan byde på.

   


  2. sept.
  Kl. 11-16


  HØSTFEST. Kom og oplev livet på landet på den gamle Landmålergård fra 1700-tallet.
  Der er sang, musik, høsttale, arbejde på gården og kaffebord.
  PROGRAM FOR HØSTFEST:
  11.00 VELKOMST VED FORMANDEN. FÆLLESSANG.
  11.30 SPILLEMANDSMUSIK VED GRUPPEN ”MOLLEVIT”.
  12.00 MIDDAGSPAUSE.
  13.00 MOLLEVIT SPILLER IGEN.
  14.00 HØSTTALE VED BORGMESTER SØREN STEEN ANDERSEN.
  14.30 HØSTVOGNEN ANKOMMER, OG DER SERVERES EN RØD TÅR.
  15.30 DAGEN AFSLUTTES MED FORTÆLLING OM HØSTTRADITIONER.
  16.00 FORMANDEN  ØNSKER ALLE EN GOD HØST OG TAKKER FOR DAGEN.

  Oktober

  Ingrid Maries æblefest. Æblefestival på Hjemstavnsgården i uge 42.

  10. nov.

  Kom til mortensaften. Fredag den 10.11 kl. 18.00 – Mortensaften - indbyder vi til festligt samvær på Hjemstavnsgården med middag, kaffe og bankospil. Pris: 125 kr. – gennemføres kun ved tilstrækkelig tilslutning. Tilmelding til Inger Lund, tlf. 29 27 05 75, e-mail: In47lu@hotmail.com - senest den 30.10.

  7. december

  Kl. 19.00

  Præsentation af årbogen:  Vestfynsk Hjemstavn 2017. En aften med julesange.

  Årbogen Vestfynsk Hjemstavn – liv og land 2017 udkommer torsdag den 7. december.
  Årbogen bliver præsenteret ved et møde i Kaffestuen på Hjemstavnsgården kl. 19.00. Traditionen tro er årbogen spækket med vestfynsk historie, kulturhistorie, lokalhistorie og personalhistorie. Her er erindringer, fortællinger og meget mere fra det vestfynske.
  Bogen er allerede blevet anmeldt i Lokalavisen Assens, der betegner det som ”98 spændstige sider".
  I år vil seniorkoret Efterklang fra Fåborg underholde med julesange – vi har tidligere haft fornøjelsen af deres besøg, og der er virkelig noget at glæde sig til.
  Flere af årets forfattere vil være til stede for at fortælle om deres bidrag til Vestfyns historie i årbogen 2017.
  Årbogen udleveres til medlemmerne, og medlemskontingentet, der er 150 kr., kan betales samme aften. Og så er der kaffe med æbleskiver. Alle er velkomne.


  16. dec.


  Julestue med spisning kl. 18.00. Husk tilmelding.

 

 

Lykke er at få
en skænk af
Madam Blå


Mortensaften

 

Æblefestival


2016

 

   Vestfynsk Hjemstavn - liv og land 2016 udkommer onsdag 7. december 2016 kl. 19.00 i kaffestuen på Hjemstavnsgården.

   Vestfyns Hjemstavnsforenings årbog er spækket med vestfynsk historie, kulturhistorie, lokalhistorie og personalhistorie. Her er poesi, erindringer, fortællinger og meget mere fra det vestfynske.
   Flere af årets forfattere vil være til stede for at præsentere deres bidrag til Vestfyns historie i årbogen 2016.
   Årbogen udleveres til medlemmerne. Medlemskontingent kr. 150,- kan betales samme aften.
   Kaffe med æbleskiver. Alle er velkomne.

   Har du en god ide?

   Møde for frivillige den 26. oktober, hvor der skal drøftes planer for den kommende sæson. I det hele taget er gode ideer velkomne – det gælder også i forbindelse med det fynske kulturprojekt Mod.Strøm. Mandag den 3. oktober blev det på et møde på Vestfyns Gymnasium vedtaget at vælge Assensbanen med alt hvad dertil hører som hovedprojekt. Projektet løber af staben i september 2017. Ud over hovedprojektet vil der også være delprojekter, såkaldte pop-up projekter, og her kan hjemstavnsgården også være med. Gode ideer er velkomne. 
 

        Tag med til Hygum Hjemstavnsgård

   De flittige frivillige udfører et stort og dygtigt arbejde på Hjemstavnsgården, men man kan også hente inspiration andre steder. Derfor er det besluttet at arrangere en udflugt til Hygum Hjemstavnsgård i Sdr. Hygum ved Rødding onsdag den 19. oktober. Prisen er kun 200 kr. pr. deltager, forudsat der er mindst 30 deltagere, og turen er åben for alle interesserede venner af Vestfyns Hjemstavnsforening. Bussen kører fra P-pladsen bag Rema i Assens kl. 9.15 og er tilbage kl. 18.00. Tilmelding og betaling til Inger Lund,  tlf. 29 27 05 75 – e-mail: in47lu@hotmail.com. - senest den 9. oktober.  
 


   Høstfest lørdag den 17. september 2016 kl. 10-16.

   PROGRAM
   Kl. 10.00 Velkomst og fællessang.
   Kl. 10.15 Dagens aktiviteter begynder. Hør om biavl, - Løbbinding. – Rundvisning på den gamle Landmålergård fra 1750 - og meget mere.
   Kl. 11.00 Der høstes med selvbinder på Museumsmarken, og hestegangen arbejder.
   Kl. 11-14 Kørsel med hestevogn.
   Kl. 13.00 Der høstes med le.
   Kl. 15.00. Høsttale ved folketingsmand Erling Bonnesen, Nr. Broby.
   Kl. 15.30 Det sidste læs køres ind og der hvættes for kål.
   Kl. 16.00 Fællessang og afslutning ved formanden.
   Der er mulighed for at nyde sin medbragte frokost. Øl, vand og kaffe kan købes. Vi tager ikke entre, men frivillige bidrag til sikring og drift af den gamle gård er velkomne.

   MF’er høster med le

   Erling Bonnesen skal vise hvad han kan ved høstfesten på Vestfyns Hjemstavnsgård. Vi har før set, at folketingsmand Erling Bonnesen har kørt med stor mejetærsker og gravko, men kan han også høste med le?
   Den udfordring har Vestfyns Hjemstavnsforening givet ham til høstdagen på Hjemstavnsgården. Det er på lørdag, den 17. september, at man fejrer den festlige afslutning på årets høst fra kl. 10 ril 16. Der høstes først med selvbinder ved 11-tiden, og kl. 13. finder man le og mejetøj frem, og høstkarlene mejer Museumsmarken, mens koner og piger binder op. Det er i hvert fald det traditionelle billede.
   Erling Bonnesen er af bondeslægt og selv uddannet som tekniker på økonomilinjen og revisor. Han er tingsekretær, Venstres gruppesekretær og ordfører for landbrug, fødevarer, miljø og dyrevelfærd. Og så bor han i Nr. Broby, der er en del af museets dæhningsområde. Hjemstavnsforeningen fandt det derfor naturligt at bede ham holde høsttalen kl. 15.

 

Lykke er at få
en skænk af Madam Blå

 

   Maskinhuset. Nu har vi fået byggetilladelsen, så vi kan få rejst Maskinhuset, så redskaber og materialer kan komme under tag. I den forbindelse har vi brug for hjælp. – Evt. henvendelse til Aksel Hansen, tlf. 50 40 72 70 – idet han er byggeleder ved projektet.  Sept. 2016.
 

    

 
  ÅBENT HUS og LOPPEMARKED lørdag den 27. august kl. 10-16 . Gården er pyntelig og åben, GRATIS ADGANG.
  Alle, der har lyst til at sælge NOGET NYT eller NOGET GAMMELT kan møde frem kl. 9.00 og stille et bord op. Det koster 50 kr. pr. løbende meter bord. Der er muligheder for at sætte stande overalt på  gårdens udearealer, dog bør man medbringe pavillon, hvis der er udsigt til regn. Tilmelding sker til Inger Lund på e-mail:  in47lu@hotmail.com senest den 25.8.  I kaffestuen kan der købes kaffe hele dagen.  VEL MØDT PÅ HJEMSTAVNSGÅRDEN I GUMMERUP - blot 2 km fra Glamsbjerg
 
  Åbent hus lørdag 23. juli kl. 10-16. Gratis adgang.
  Hvad ved du om Landmålergården? Kom og fortæl din egen historie, del din viden med os –
  eller blot for at se hvordan Landmålergården er ved at genvinde sin gamle pragt.
  Onsdag er frivilligdag. Hver onsdag møder en gruppe frivillige op på Vestfyns Hjemstavnsgård for at sætte den gamle museumsgård og dens omgivelser i stand. Der er nok at tage fat på, men der arbejdes dygtigt og målbevidst. Allerede nu fremtræder gårdens og de andre museumsbygninger smukkere og mere velholdte end gennem flere år.
  Maskinhuset. Af naturlige årsager har vi valgt at tage det udendørs genopretningsarbejde først – mens vejret er til det. Den næste store opgave bliver rejsningen af Maskinhuset. Vi håber at have byggetilladelsen klar meget snart. I den forbindelse har vi også brug for hjælp. – Evt. henvendelse til Aksel Hansen, tlf.50 40 72 70 – idet han er byggeleder ved projektet.
  Som det fremgår har vi koncentreret os om det ydre og endnu ikke taget os så meget af de indendørs faciliteter – også fordi mange effekter venter på plads i Maskinhuset. Men på lørdag bliver der lejlighed til at se, hvor langt vi er kommet – og netop fordi vi ikke kan fremvise et ”færdigt” resultat, bliver der gratis adgang, Men der er kaffebord fra kl. 13 – kun 30 kr. OG: Frivllige bidrag og gaver er velkomne – der er nok at tage fat på!

 

 
  2. juni 2016 kl. 19.00. Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv indbyder også i år til den klassiske byvandring. Denne gang er målet Gummerup.
  Arkivets medarbejdere har været i gemmerne for at finde oplysninger om personer og steder i landsbyen – og så har vi allieret os med lokalkendte, der byder ind med personlige oplysninger om livet i Gummerup tidligere.
  Vi starter foran Hjemstavnsgården (Klaregade 23, Gummerup) kl. 19.00, men museet er åben en halv time tidligere og deltagere er velkomne til at se, hvordan det står til på Hjemstavnsgården i dag.
  Byvandringen foregår til fods, men gangbesværede kan blive transporteret i bil. Alle er velkomne og turen er gratis, men som sidste punkt på vandringen vender vi tilbage til Hjemstavnsgården og her vil der være mulighed for at købe kaffe og kage.
 

  Majstangsfest lørdag 21. maj kl. 13-16          

  Programmet

  Kl. 13.00: Optog med heste og vogn fra Køng  Kirke til Hjemstavnsgården.
  Kl. 14.00: Majstangen rejses. Børge Jensen fortæller om de gamle traditioner, der er musik og fællessang i kaffestuen eller i det fri – og kaffen er klar.
  Kl. 16.00: Slut.
  Der sker noget på Vestfyns Hjemstavnsgård, den gamle Landmålergård i Gummerup – noget godt!
  En aktiv og engageret flok af dygtige frivillige, Hjemstavnsgårdens Venner, er i fuld gang med at rette op på de forsømte omgivelser. Der bliver hakket, klippet, luget, tromlet og sået både i prydhaven foran stuehuset og i urtehaven ved Urmagerhuset, der ryddes op, og Museumsmarken vil heller ikke blive forsømt. Vi har fået spontane gaver og fondsmidler – og på den korte tid siden vinteren slap sit tag har allerede hen ved 500 interesserede været på besøg. Så nu er der al mulig grund til at tage et lille frikvarter og feste.  Vi glæder os til at se rigtig mange til den traditionsrige majstangsrejsning på næste lørdag, den 21. maj!
  Da der endnu er mange ting, der skal ordnes, inden vi kan byde publikum ind i besøgsvenlige lokaler, har vi endnu ikke indført entre. Og da der kun har været begrænset tid til forberedelserne på grund af de mange udfordringer, vi står overfor, har bestyrelsen besluttet, at der heller ikke skal tages entre ved majstangsfesten (medlemmer af Vestfyns Hjemstavnsforening er i forvejen gratis med). Derimod vil vi gerne bede om 30 kr. for kaffen – så giver foreningen kage dertil.

 

 


  Indkaldelse til møde 6. april 2016 kl. 18.30: Brev til Hjemstavnsgårdens Venner. Klik og læs her.

  Bygningssyn 2012 med oversigt og prisoverslag over nødvendig vedligeholdelse og restaurering. Indledes med Hjemstavnsgårdens bygningshistorie og bygningsbeskrivelse. Klik og læs her.

  Herunder Preben Finds referat i Folkebladet (12.4.16) fra mødet 6. april.:

 

 

Folkebladet 15.3.2016. Referat fra generalforsamlingen 9.3.2016
og ny generalforsamling 16.3.2016

 

 

 

 


  Ordinær generalforsamling den 9. marts 2016 kl. 19.00

  Forslag til nye vedtægter: LÆS HER

  Forslag til nye vedtægter har været behandlet på 3 bestyrelsesmøder og yderligere været til gennemsyn hos bestyrelsesmedlemmerne. Forslag til nye vedtægter er modtaget af webmaster 31. januar 2016 og samme dag offentliggjort på Vestfynskhjemstavn.dk.

 

  Hjemstavnsgården har brug for mange venner og mange medlemmer i 2016. Meld dig som VEN og vær med i arbejdet på gården. Meld dig som MEDLEM og vær med til at støtte arbejdet på gården. Tilmelding kan ske til ethvert medlem af bestyrelsen.

 

           

  Mårhuller, bemærk afsatsen under hullet, hvorfra måren hopper ind. Fotos 23. okt. 2015 Margit Egdal.

  Taget på urmagerhuset trænger i den grad til en kærlig hånd, efter husmårene har taget det under kærlig behandling. Assens Kommune har til Hjemstavnsgården bevilget kr. 300.000 i 3 år. Men rækker det, når man ser på tagenes tilstand? Står der en fond parat?

 

Urmagerhuset
fik nyt stråtag efteråret 2017!
Til lykke!

 

 

 


  Kaffestuen foreviget 23. okt. 2015.

  Hjemstavnsgården er et sted, man taber sit hjerte til.
  Der er så megen historie at fortælle, men det kræver mod, penge og kræfter at bevare stedet.
  Umiddelbare opgaver er stråtagene og f.eks. de to skorstene, hvor træerne er vokset godt til med tilsvarende livskraftigt rodnet. Skal skorstenene mon sættes om, når træerne fjernes?
  I stuehuset synker mure ved mælkekælderen og bryggerset faretruende. Hvad koster det at rette op på skaderne?
  Det er op til generalforsamlingen at se fremad, hvordan bevarer vi Hjemstavnsgården?!

 

  Det er hjemstavnsforeningens formål at virke for egnens hjemstavnsværdier og for et fortsat liv på landet, samt bidrage til at holde håndens og åndens arbejde i hævd.

  Vestfyns Hjemstavnsforenings vision for Hjemstavnsgaarden i Gummerup er et økomuseum, hvor Hjemstavnsgaarden indgår i sammenhængen mellem landskab, kultur og menneske. Det er enestående, at Hjemstavnsgaarden ligger i sine oprindelige omgivelser. Derfor er den særlig betydningsfuld i formidlingen af egnens kulturarv, og Assens Kommune er en landbokommune, hvor landbohistorien er central.

 


  Hjulmagerhuset fra Nr. Broby.
  Det ældste af bygningen er fra 1600-tallet. Hjulmagerhuset er en af de skatte, der er på lager og er tiltænkt opførelse ved Hjemstavnsgården. Ligesom Hjemstavnsforeningen har rejst urmagerhuset og tørvekoven ved gården. Har vi plads til opbevaring af et bevaringsværdigt hus, imens andre opgaver trænger sig på?


  Februar 2016: Hjulmagerhuset bliver IKKE genopført, men vil blive anvendt som reservedele ved restaurering af andre gamle huse.

   


 

 

 

Aktiviteter 2015

 
  Skolen 200 år. Lørdag 31. januar 2015 kl. 14-17 i kaffestuen på Hjemstavnsgården.
  Paul Smith er skolemester i den gamle skolestue.
  Der er penne og blæk, grifler og tavler. Børn får gratis madpakker. Udstilling af gl. skolebøger, udstoppede dyr, anskuelsestavler  og andre skoleminder. Klippeværksted for børn med påklædningsdukker, den gående and, den mærkelige næse m.fl. efter gamle modeller fra Hjemmet og Familie Journalen. For børn og voksne. Gratis at deltage. Kaffe med kage kan købes for 20 kr.

  Fastelavnsfest Søndag den 15. februar 2015 kl. 13.30 i kaffestuen på Hjemstavnsgården. Vi har fanget nogle sorte katte! Og så slår vi katten af tønden! Der er præmier til skønne fastelavnsbørn , og der er godteposer,saft og fastelavnsboller til børn.
  Dagen slutter med gamle sangelege.  Entre 20 kr. for voksne inkl. kaffe. Gratis for børn.

  Fruentimmerne fra Pallehuset. Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.30 i kaffestuen på Hjemstavnsgården.
  Vivian Hvenegaard fortæller fynsk slægtshistorie. Vivians oldemor kom fra en fin familie, men familien slog hånden af hende, da hun faldt for en sigøjner, og hun endte som en fattig lugekone. Da Vivian begyndte at slægtsforske, kom der en anden historie frem, hvor bl.a. Egerup fattighus spiller en rolle. Aftenen henvender sig til alle, der har interesse i historie og ikke mindst i slægtsforskning. Pris kr. 50,- inkl. kaffe.

  Generalforsamling. Ttorsdag den 26. marts 2015 kl. 19. 30.
  Efter generalforsamlingen orienterer museumschef Johan Møhlenfeldt Jensen om Museum Vestfyn, herunder Hjemstavnsgården. Hvordan ser fremtiden ud?
  Er der en fremtid for Hjemstavnsgården?

 

  Valborg aften. Torsdag den 30. april 2015.
  Vi mødes på Hjemstavnsgården kl. 19.00. Her fra kører vi til Langsted Hedebakke, hvor Valborgblusset tændes. Varmt tøj anbefales. Evt. tæppe/ havestol – og kaffe – kan medbringes. Snobrød til kaffen bager vi på stedet. 
  Valborg aften kom der
  regn hen under aften. Kl. 19.00 både regnede og haglede det. Bålet var dækket til, så i og for sig kunne vi have brændt det af, vi var dog iført både regnfrakker og røjsere og havde paraplyer med. Men da ingen mødte frem, kørte vi hjem, efter at have nydt regnen ½ times tid.

  Majstangen rejses på Hjemstavnsgården. Vær med til at fejre forårets komme!
  Lørdag den 16. maj. Optog fra Køng Kirke kl. 13.00. Kom gerne til hest. Fremme ved Hjemstavnsgården rejses majstangen.
  kaffe og kage kan købes. Hyggelig "syngsammen".

  AFLYST af formanden pga. udsigt til meget dårligt vejr om lørdagen!!!


  Grundlovsdag med kvindetog 2015

 


  Grundlovsfest ved Hjemstavnsgården - Valkyrier og Valgret - 5. juni 2015

  Indtil 1915 havde kun 15 % af befolkningen stemmeret! Grundlovsdag markeres 100-året for
  stemmeret, valgret og valgbarhed til Fruentimmere og Folkehold.
  Særlig valgretten til den ene halvdel af menneskeheden, kvinderne, har givet genlyd.

  Vestfyns Hjemstavnsforening indleder jublæumsdagen med et kvindetog. Musikken står De Spilleglade fra Glamsbjerg for.
  På Hjemstavnsgården bydes på forfriskninger, kaffe, sang og samvær, foredrag. Dels er der grundlovstalen, dels dagens tema Valkyrier og Valgret.

    
   Charlotte Vincentz Petersen

   
  Grundlovsstenen
  fra 1915 på torvet
  i Glamsbjerg
     

                

  Kl. 13.00
  Velkomst på torvet ved Glamsbjerg Hotel ved Charlotte Vincentz Petersen, borgmesterkandidat for socialdemokraterne i Assens Kommune. Alle kvinder er velkomne, unge som ældre. Man skal blot møde op.
  Efter velkomsten afgår Kvindetoget mod Gummerup. Ruten er på 3.1 km. Man er også velkommen til at gå en del af ruten eller støde til undervejs.  Foreninger er velkomne til at medbringe faner og bannere.

  Kl. 14.00
  Kvindetoget forventes at være fremme på Hjemstavnsgården, hvor kvindedeputationen går til kongen, Chistian X, som underskriver loven.

  Kl. 14.15
  Der serveres forfriskninger - ledsaget af en bid pølse med brød fra pølsevognen, som  i dagens anledning holder ved Hjemstavnsgården. Det er i år 95 år siden, den første pølsevogn så dagens lys i Danmark - så selvfølgelig skal vi have pølser Grundlovsdag 2015. Gratis for deltagere i kvindetoget. Ellers små priser.

  Kl. 15.00
  Grundlovstale af Mai Mercado. Her på 100-årsdagen for kvinders stemmeret og retten til at blive valgt på tinge repræsenterer dagens grundlovstaler på fornem vis 1915-lovens store betydning for danske kvinder og for dagens Danmark.

  Kl. 15.15
  Madam Blå kaffestuen er åben. Kaffe serveres med vor fynske nationalspise: Brunsviger (og andre gode sager)!
  Gratis for deltagere i kvindetoget. Ellers små priser.

  Kl. 15.45 ca.
  Kvinders muligheder i samfundet er her i 100-året for Grundloven af 1915 ganske anderledes, end da loven blev vedtaget. Se nu f.eks. dagens foredragsholder Anne-Lise Arnstrup, der vil fortælle om alle tiders Kvindesagskvinde THIT JENSEN.
  Anne-Lise Arnstrup blev i en alder af 73 år ansat som kordegn ved Vollsmose Kirke. Som om en 37-timers arbejdsuge ikke var nok, holder Anne-Lise også foredrag om store danske personligheder. Her er hun lynskudt ved en sogneaften om Kaj Munk i Orte Præstegård.     

   

  Påklædning:
  Kom som du er, det er sagen, der tæller!
  Vil du hylde de gamle kvindesagskvinder, så mød op i langt og sort. Husk hatten!
  Kun for fortroppen er der særlig påklædning, mød op i hvidt! Til hvidklædte kvinder hører røde skærf, som fås på dagen. Røde livbånd er også smukt. Husk fortroppen af kvinder går barhovedede. Ja, det er som at se Mor Danmark selv! 

  Regn og rusk giver kvinder ikke op for.
  Så møder vi blot i gummistøvler og regnfrakker!
  Det bliver også festligt!

  Påklædning - fortroppen:

  Fortroppen møder i hvidt. F.eks. hvid bluse eller T-shirt, nederdel.
  Vi henviser til genbrugsbutikkerne for hvide kjoler/bluser/nederdele.
  Eller fabriker selv en til dagen af en gl. dug, dynebetræk, lagen eller sengetæppe. Der er stormarked i Glamsbjerg hver søndag 10-16 med stort udvalg i hvide tekstiler.
  Hjemstavnsforeningen har et lager af både mindre og større størrelser i skørter/nederdele, man kan låne på dagen.

   

      Arrangementet er støttet af Folketingets Grundlovspulje

  Kvindetoget er for kvinder - men på Hjemstavnsgården mødes vi alle, mænd, kvinder, børn, unge som ældre. VELKOMMEN.


KLIK  HER
for at udprinte
dagens program
som pdf.fil

 
Mai Mercado holder Grundlovstalen

  

Margit Egdal i Genbrugsnederdel
til bare 20 kr.
Ja, den
kan jo lægges op.

Mail til Margit vedr.
deltagelse og påklædning: ellelunden@msn.com
 

Grundlovsegen på
Hjemstavnsgården

 

 

   

 
  Vårbyggen skal høstes – bliv høstarbejder for en dag - På grund af regn blev høstdagen udsat til søndag 9. august kl. 13
  Lørdag den 8. august kl. 13.00 begynder høsten på Hjemstavnsgården i Gummerup. Der er mulighed for selv at prøve at svinge leen, når der høstes for. Derefter tager selvbinderen over. Det er Aksel Hansen, Turup, der lægger binder til, mens Paul Smith sørger for trækkraften med sin veteran Fordson Dexta. Endelig skal negene sættes i hobe, hvor man også er velkommen til at give en hånd med. Som bekendt skal kornet være tørt, når det høstes, ja, selvbinderen kan slet ikke arbejde i vådt korn. Vi håber på høstvejr, i modsat fald må arrangementet udsættes. Det er gratis at være med i høstarbejdet, øl/vand/kaffe a kr. 5 kan købes på marken. Alle er velkomne.

  Museumsmarken blev tilsået med byg af sorten Evergreen.

  Besøg i Strærup lørdag den 29. august kl. 14.00.
  Mødested hos Jørgen og Kaj Berntsen, Strærupvej 12, 5683 Hårby. Vi går en lille tur i landsbyen, hvor vi besøger den unikke gamle bindingsværksgård, Kongshøjgård. Tilbage hos Jørgen og Kaj drikker vi kaffe, og Jørgen vil fortælle om landsbyens liv før og nu. Medbring gerne havestol. Pris kr. 30,- gratis for medlemmer af Hjemstavnsforeningen.

  Kirketur til Flemløse. Søndag formiddag den 25. oktober 2015.
  Der er gudstjeneste i kirken kl. 10, og her er vi meget velkomne til at deltage. Efter gudstjenesten fortæller sognepræst Leni Hansen om den seværdige kirke. – Her blev Karen Skomagers barn døbt
  i en sort døbefont kun beregnet til uægte børn. Ved kirken findes som noget helt særligt den gamle kirkelade. På kirkegården er ”Lille Mie Madsen” begravet, pigen som lagde navn til Ingrid Marie æblet.

  ÅBENT HUS på HJEMSTAVNSGÅRDEN  lørdag 31. oktober 2015 kl. 14
  Rundvisning på gården specielt for dem, der kunne tænke sig at være med i arbejdet ved Hjemstavnsgården. Kom og se gården og omgivelserne og se, om det er noget at være med i HJEMSTAVNSGÅRDENS VENNER. Vennerne arbejder praktisk. Nogle er måske til den gamle have, nogle vil måske gerne give en hånd med i kaffestuen, andre måske ved vedligeholdelse af gården. Vi skal være 50-60 personer i kredsen, så vi kan skiftes til at komme. Vi mødes i kaffestuen kl. 14 til en kort orientering, hvorefter Paul Smith og Rasmus Bjørgmose viser rundt. Der vil være kaffe på kanden i kaffestuen. Alle er velkomne. Også nye medlemmer.

 
  Fra den ekstraordinære  GENERALFORSAMLING  
  onsdag 11. november 2015 på Hjemstavnsgården kl. 19.30.
  Til dagsordenens punkt "Skal Hjemstavnsforeningen overtage Vestfyns Hjemstavnsgård?" gav forsamlingen et klart og entydigt svar: JA! 
  Desuden bad generalforsamlingen om en ny ekstraordinær generalforsamling så hurtigt som muligt med det ene punkt på dagsordenen at få valgt en ny bestyrelse. Det bliver den 3. dec. 2015.

  NY ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. december kl. 19.00 på Hjemstavnsgården. Dagsorden:  

   1.       Valg af dirigent
   2.       Valg af stemmetællere
   3.       Valg af ny bestyrelse
   4.       Valg af suppleanter
   5.       Valg af revisorer
   6.       Evt.
    
  Forhistorien kort:
  Den 11. november stemte generalforsamlingen JA til hjemstavnsforeningens overtagelse af hjemstavnsgården. 47 stemte for. 10 stemte imod. Generalforsamlingen bestemte videre, at en ny bestyrelse skulle udforme forslag til de nye vedtægter, der følger af overtagelse af gården. Derefter afleverede generalforsamlingen på stedet 32 underskrifter på, at der hurtigst muligt skulle afholdes ny ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen at vælge en ny bestyrelse. Det sker torsdag 3. december!
  Efter generalforsamlingen serveres kaffe og æbleskiver, og den nye årbog præsenteres.Vestfynsk Hjemstavn 2015 udkommer  
 
 

 

 

 

Aktiviteter 2014

 

Grønkål gennem 4 århundreder
Torsdag 16. januar 2014 kl. 19.00 i kaffestuen på Hjemstavnsgården. Denne aften har grønkål som tema – kulturhistorisk såvel som kulinarisk. Formand for Hjemstavnsforeningen, Børge Jensen, fortæller kulturhistorie. Den kulinariske side vil bestå af gammeldags grønkålssuppe, søbekål som man sagde førhen, og fra det nye kålkøkken kommer en spændende salat. Serveres med brød til.
Grønkålen er udnævnt til "superfood", dvs. den har en særlig høj næringsværdi og er særlig gavnlig for helbredet. Margit Egdal introducerer grønkålssalaten. Kr. 75,- inkl. foredrag, kålspiser og kaffe. Prisen for arrangementet er let forhøjet, idet "smagsprøver" er udgået til fordel for en skudefuld god, gammeldags grønkålssuppe pr. mand (leveret af Glamsbjerg Hotel.) Øl og vand kan købes.
En aften med Ebba Møller.
Torsdag 13. februar 2014 kl. 19.30
i kaffestuen på Hjemstavnsgården. Kr. 50,- inkl. kaffe. Ebba Erindrer. En aften med Ebba Møller. Ebba causerer og fortæller ud fra sin erindringsbog ”Det gik vist som det skulle”. Ebba er vokset op i Køng Sogn, datter af Kai Landlyst, forkærlighed for børn og hunde… Klik på billedet af Ebba Møller for omtale af Ebbas bog...

Fastelavn søndag den 2. marts kl. 14.00 i kaffestuen.  Tøndeslagning for små og store børn. Præmier til kattekonger og kattedronninger. EKSTRA præmier til festligt udklædte børn. Hemmelighedsfulde godteposer til børn. Gamle, kendte sanglege for børn. Fotografering af udklædte børn til vores side Vestfynskhjemstavn.dk. Gratis for børn. Voksne 20 kr. pr person inkl. kaffe og kage. Øl og vand kan købes.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag 20. marts kl. 19.30 i kaffestuen
Efter generalforsamlingen vil Børge Pedersen, Ebberup, fortælle og vise billeder fra Roebanen.

30. april kl. 19.00 Valborgblus på Langsted Hedebakke. Valborgsaften den 30. april kl. 19.00 mødes vi ved Vestfyns Hjemstavnsgård. Herfra kører vi de ca. 4 km. til den 80 m. høje Hedebakke syd for Langsted (hvor Højrupgyden går over i Langstedvej), hvor bålet tændes. Børge Jensen fortæller om skikken med at blusse Valborgaften. Der serveres smagsprøver på den historiske øl brygget af gl. dansk to-radet byg. Mulighed for snobrødsbagning: Et stk bacon bages over bålet i et tyndt  lag dej. Dertil agurkesalat. Medbring gerne kaffe og brød, måske en havestol med tæppe - ubetinget varmt tøj! Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Majstangsrejsning. Lørdag den 24. maj kl. 13.00 fra Køng Kirke.
Optoget skridter af mod Hjemstavnsgården, hvor majstangen rejses. Stor Skattejagt for Børn begynder kl. 14.25

Søndag den 7. september kl. 14.00
Plum og 1. Verdenskrig. Ekskursion til Torø. Medbragt kaffe på Torøgård.
Mødested P-pladsen ved Torøhuse forsamlingshus.  Tag gerne kaffen med. Vores medbragte kaffe drikker vi på Torøgård. Pris kr. 30,-. Gratis for medlemmer af Hjemstavnsforeningen.

Cand.mag.ph.d. Lars Christensen fortæller og guider. Vi får en oversigt over Harald Plums liv og værk under og lige efter 1. verdenskrig og betydningen for Assens.
I august 2014 er det 100 år siden, første verdenskrig brød ud – eller Verdenskrigen eller Den store Krig, som den blev kaldt, indtil man opdagede, at det kunne blive endnu værre. Danmark holdt sig under hele krigen neutral, men mærkede alligevel i høj grad Verdenskrigens følger. En række danske erhvervsfolk udnyttede Danmarks neutralitet til at skabe lukrative forretninger – og dermed arbejdspladser – ved handel med de krigsførende lande. Nogle blev styrtende rige på salg af varer af tvivlsom kvalitet – gullaschbaronerne, andre forsøgte sig ved siden af handelen med privat diplomati.
En af de meget driftige folk var Harald Plum fra Assens. Allerede før Verdenskrigen var han meget aktiv med blandt andet smøreksport. I 1916 stiftede han Transatlantisk Kompagni, som blev et verdensomspændende netværk, der også forsøgte sig på det store russiske marked. Det blev imidlertid ødelagt af den russiske revolution i 1917, hvor Lenins bolsjevikker konfiskerede al udenlandsk ejendom. For Plum og andre danske virksomheder som ØK blev opgaven i de kommende år at forsøge at redde noget af denne ejendom. Men samtidig drev flere af disse virksomhedsejere deres egen udenrigspolitik, hvor de forsøgte i det borgerkrigshærgede land enten at skabe forbindelser til det nye regime, vælte det gennem udenlandsk indblanding eller sågar udnytte forbindelserne til at mægle fred i Verdenskrigen. Harald Plum var yderst aktiv i dette spil og forsøgte i 1919 med Den Internationale Russiske Liga at skabe basis for at danne en hær af frivillige, som skulle vælte det bolsjevikiske regime.
Harald Plum var ved siden af sine store økonomiske og politiske planer en excentrisk levemand, som på sin egen ø, Torø, lod opføre et monument over guden Thor. Det viste sig dog, at både de politiske planer og det økonomiske imperium hvilede på sand: selvovervurdering og svindel. Han endte med at begå selvmord på Torø i 1929.

                    
 

Høstfest på Hjemstavnsgården 13. september 2014 kl. 11-17

  Entre kr. 30. Gratis for børn og unge under 18. Gratis for medlemmer af
  Vestfyns Hjemstavnsforening med medbragt medlemskort.
   
  Kl. 11 Formand for Vestfyns Hjemstavnsforening, Børge Jensen, byder velkommen.
  De spilleglade fra Glamsbjerg leverer musikken til høstsangene og sanglegene.

  Kl. 11-15
  Hestevognskørsel ved Aksel Hansen og hans fjordheste. 10 kr. for en tur i stadsvognen.

  Hestegangen kører. Der tærskes i loen. Tærskning med plejl.
  Presning af Æblemost. Medbring æbler og emballage.
  Keld Nielsen arbejder i huggehuset.
  I stuehuset arbejdes med spinding og vævning.
  Hør. Hørvævsmuseet på Krengerup viser og fortæller om arbejdet med hørren.
  I kaffestuen produkter fra økomølleren. Øl fra Bøgedal Bryghus.

  Kl. 13.
  Besigtigelse af de gamle sorter i æblelunden ved Hjemstavnsgården.
  Træerne er nu 5 år gamle, men hvordan trives de?
  I år er der æbler på halvdelen af træerne. På Bedstefar-træet kun eet eneste.
  Billedet th. viser Arreskov æblet. Ved Margit Egdal.

  Kl. 13.30-17.  Eftermiddagskaffe som på Landmaalergaarden 1910-30

  Fra kl. 13.30 serveres kaffe/te i kaffestuen. Pris kr. 20,-
  Til kaffen er der smagsprøver på kaffebrød som brugt på stedet 1910-30

  og bagt efter Inger Møllers hæfte "50 gamle opskrifter fra konerne i Gummerup
  by og Køng Sogn". - Inger Møller var født på Hjemstavnsgården i 1916.
   

  Kl. 14   Sanglege for børn ved De spilleglade fra Glamsbjerg.
  Kl. 14.30   Gelsted Folkedansere optræder.
  Ca. 15.15
  Vi samles på gårdspladsen: Det sidste læs kommer hjem. Høstfolkene kræver ind. Servering forlanges - ellers...
  Høsttale ved Inger Lund. Høstsange med musikledsagelse af De spilleglade fra Glamsbjerg.

 

  Lørdag den 11.oktober kl. 13.30 Byvandring i Voldtofte
  Mødested gadekæret på Holmen (husnummer 11). Tag gerne kaffen med.
  Pris kr. 30,- Gratis for medlemmer af Hjemstavnsforeningen.
  I anledning af, at Voldtofte i 2013 blev udpeget til national seværdighed og dermed må skilte med det såkaldte Johanneskors, vil vi se på, hvad det er, som gør Voldtofte så speciel. Voldtofte eksperten, Ingemann Jensen, guider på turen.Danmarks Seværdighedskanon er dansk kulturarv. Det er særligt udvalgte seværdigheder inden for kultur, historie og natur. Det er Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og VisitDenmark, der udpeger de nationale seværdigheder i Danmark, og ved revisionen i 2013 kom Voldtofte som nævnt på listen. Voldtofte er fuld af gammel kultur. Selvfølgelig har Voldtofte også sit eget æble: Pommeræblet. Æblet har en helt speciel aroma – pommeræblets – og det blev ganske udbredt på egnen! Og der bliver lejlighed til at smage! det kan foregå i regnly, - hvis...   
  LANDSBYENS ÆBLER Et udvalg af landsbyens æbler vil være udstillet - med smagsprøver: Pommer, Langsted, Pederstrup, Maglemere Stribæble, (Maglestrib), Nonnetitte, Bodil Neergaard, Cox Orange, Ingrid Marie, Pigeon, Belle de Boskoop, Gråsten (Gravensten), Filippa, Skovfoged, Topas, Hønseæble, Bramley, ( 2014 vanskeligt æbleår) Transparente Blanche.
  KAFFE I EN AF DE FREDEDE GÅRDE. Der bliver sat havestole frem. Enten på gårdspladsen eller i laden - alt efter vejret. Specialfolder om det gl. Voldtofte er udarbejdet til turen.  

  Lørdag den 8. november. Kirkerne i Kærum og Sønderby
  Vi mødes ved Kærum Kirke kl. 14. Graver Poul Andersen fortæller om Kærum og Sønderby kirker. Tag gerne kaffen med – medbragt kaffe nydes i konfirmandstuen i Sønderby. Kirketure er noget nyt i Hjemstavnsforeningen, og er der interesse for turen, ser vi næste år på en af Vestfyns andre kirker, dens historie og dens kulturskatte. Pris kr. 30,-. Gratis for medlemmer af Hjemstavnsforeningen.

  4 . december: Vestfynsk Hjemstavn 2014 udkommer ! Kl. 19.00 i kaffestuen på Hjemstavnsgården. Forfatterne præsenterer deres artikler. Der serveres julekaffe, gløgg og æbleskiver. Alle er velkomne.

 

 

Aktiviteter 2013

 
17. januar Niels Lysebjerg
KIRKEN I SOGNET - DEN LOKALE KIRKES PLACERING I LOKALSAMFUNDET

10. februar FASTELAVNSFEST kl. 13.00

Tøndeslagning for små og store børn. Præmier til kattekonger og kattedronninger. EKSTRA præmier til festligt udklædte børn, som kåres ved afstemning. EKSTRA hemmelighedsfulde godteposer til børn i år. Gamle, kendte sanglege for børn. Saft og kattekage til børn. Fotografering af udklædte børn til vores side Vestfynskhjemstavn.dk. Alt er gratis for børn, voksne 20 kr. pr person inkl. kaffe og kage.

21. februar EN AFTEN OM GAMLE VESTFYNSKE ÆBLER

Man burde nævne æblet Ingrid Marie i samme åndedrag som Georg Jensen, Lego og andre store danske navne. Fra en lille vestfynsk skolelærerhave i Høed bredte Ingrid Marie træet sig ud over det ganske land og ud i hele verden. I dag er Ingrid Marie nr. 2 på listen over de mest dyrkede sorter i Danmark kun overgået af Elstar, som tilmed har Ingrid Marie gener i sig – ligesom Aroma. Ingrid Marie har haft enorm betydning for dansk frugtavl og eksport, og selve træet står i dag i haver og plantager over hele verden. – En Ingrid Marie festival i Assens Kommune ville være rigtig vestfynsk og samtidig række langt ud over kommunens grænser.Ingrid Marie er ikke den eneste fine, vestfynske æblesort. På æbleaftenen torsdag den 21. februar er der fokus på vestfynsk æblehistorie i det hele taget. Hjemstavnsforeningen begyndte sidste år på et projekt omkring de gamle sorter, som der har været meget stor interesse for. Vi vil gerne fortælle, hvor langt vi er nået med projektet, ligesom der bliver lejlighed til en god snak om æblerne. Margit Egdal viser billeder af vestfynsk æblehistorie og æblerne i de vestfynske haver. Gartner Dennis Mathiesen, der har skrevet bogen "Dansk kulturhistorisk frugtavl", medvirker med faglig viden. Der bliver smagsprøver på gamle sorter, og til kaffen serveres forskellige æblekager. Man er meget velkommen til selv at medbringe æbler, også af ukendte sorter. Måske andre netop kender ens eget æble.

18. marts ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Efter generalforsamlingen taler museumsinspektør Erik Chalatsis over emnet:

”Indsatsområder for formidling på Vestfyns Hjemstavnsgård i 2013”.

20. april SÅDAG. Kl. 14-16. Den sorte marskhavre m.fl. sås.  

30. april kl. 19.00 Valborgblus på Langsted hedebakke.Valborgsaften den 30. april kl. 19.00 mødes vi ved Vestfyns Hjemstavnsgård. På museumsmarken sikrer vi først avlen ved at sætte hylde- og rønnegrene i jorden - ligesom man i gammel tid gjorde det for at afværge alt ondt og sikre markens frugtbarhed. Herfra kører vi de ca. 4 km. til den 80 m. høje Hedebakke syd for Langsted (hvor Højrupgyden går over i Langstedvej), hvor bålet tændes. Der serveres smagsprøver på den historiske øl brygget af gl. dansk to-radet byg. Mulighed for snobrødsbagning: Et stk bacon bages over bålet i et tyndt lag dej. Dertil agurkesalat. Medbring gerne kaffe og brød, måske en havestol - ubetinget varmt tøj! Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

18. maj kl. 13.00 Majstangsrejsning. Optoget med stadsvognen, heste og ryttere og ikke mindst FDF’ere startede kl. 13.00 ved Køng Kirke med Hjemstavnsgården som mål. Netop som optoget satte sig i bevægelse, blev en af hestene skræmt og stejlede. Rytteren gled af hesten, hesten faldt. Mange tanker gik til rytteren i løbet af de næste timer. Til de, som ser denne side, kan vi oplyse, at hest og rytter slap med forskrækkelsen! Og dagen efter skulle hest og rytter atter på ridebanen!

Ny generalforsamling 4. juni kl. 19.30 på Hjemstavnsgården. Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer fra generalforsamlingen 18, marts. Valg af 1 suppleant. Klik HER for at se den tidligere vedtægt sammenholdt med den ny vedtægt af 4.6.2013.

Lørdag 10 aug. Kl. 11.00-15.00 Høstdag. Fåredagen er aflyst. Men dagen er fuld af aktiviteter på Hjemstavnsgården. Vi høster vårhveden på museumsmarken med le og binder neg som vi stakker op for at kornet kan tørre. Prøv aktiviteter som at tærske korn med plejl, kværne korn, male mel og bage brød i lerovnen m.m.

5. december: Vestfynsk Hjemstavn 2013 udkommer !
Pga. stormen måtte udgivelsen udsættes til den 13. december.
Marianne Weigels portræt af Olaf Andersen måtte desværre udgå!

 

2012

 


    Aktiviteter 2012

    Mandag den 16. januar kl. 19.30
    Foredrag ved Aksel Hansen:
    Hjemmeslagtning og gamle madopskrifter.
    Entre kr. 50,- inkl. kaffe og kringle.

    Torsdag 16. februar kl. 19.30
    Foredrag ved Rasmus Bjørgmose:
    Fra Gummerup til verdens ende.
    Entre kr. 50,- inkl. kaffe.

    Søndag den 19. februar kl. 14.00
    Fastelavnsfest.
    Tirsdag den 6. marts kl. 19.30
    Foredrag ved Margit Egdal: Schultz & Larsen - de danske rifler i verdensklasse. Historien om Otterup Geværfabrik. Entre kr. 50,- inkl. kaffe.

    Tirsdag den 27. marts kl. 19.30
    Hjemstavnsforeningens generalforsamling.
    Efter generalforsamlingen taler provst Jacob Hvidt
    om "Kirken i det lukningstruede samfund."

    Torsdag den 12. april kl. 19.30
    Foredrag ved Lene Bjerre:
    Pleje af kulturlandskabet. Englaug og kogræsser-foreninger som redskaber til pleje af enge og overdrev.

    Entre kr. 50,- inkl. kaffe.

    Lørdag den 14. april kl. 14-17

    Forårs- og sådag på museumsmarken.
    Udstilling af gamle kornsorter, gamle møller.
    Arr. Museerne på Vestfyn.

    Mandag den 30. april
    Valborgaften. Vi mødes på hjemstavnsgården kl. 18.30.
    Kl. 19.00 tager vi ud på Langsted Hedebakke, hvor der blusses. Snobrødsbagning, sang og musik. Gratis.

    Lørdag den 12. maj
    Majstangsrejsning
    Rytteroptog fra Køng Kirke kl. 13.00.
    Majstangen rejses på Hjemstavnsgården kl. 14.00.

    Lørdag 15. september kl. 10.00-17.00
    Høstfest og familiedag

    Pressemeddelelse
    Program

    6. december
    Vestfynsk Hjemstavn - liv og land 2012 - udkommer.
    Årbogen præsenteres af forfatterne til artiklerne i årbogen.
    Traditionen tro trakteres der med gløg og æbleskiver.
      

Aktiviteter 2011 - klik her

Velkommen

           
           
           
           
           
© 2010